יזמות

רשימה של קרנות מימון ציבוריות

ממשלת ישראל מעונינת לעודד צמיחה, ולפיכך תומכת ביזמים, חברות סטארט-אפ ויצואנים באמצעות מענקים, ייעוץ והדרכה.

להלן תוכניות התמיכה המעניקות מענקים כספיים ליזמים בלבד. בהמשך, יופץ מידע על תוכניות ומוסדות נוספים, המעניקים הלוואות בתנאים מועדפים, הדרכות, ייעוץ, חונכות, וכן הלאה.

הרשימה שלפנינו מפרטת את התנאים לקבלת סיוע, ההוצאות המוכרות,אופן התמיכה והיקף הסיוע. מדריך נבוכים למימון ממשלתי.

  1. תכנית תנופה

מיועדת ל:

"בעלי רעיונות (יזמים וחברות סטארט-אפ) בתחום הטכנולוגי בראשית צעדיהם".

הוצאות מוכרות לקרן:

  • רישום פטנטים.
  • בניית דגם/אבטיפוס להוכחת ההתכנות הטכנולוגית של הרעיון.
  • ביצוע או רכישת סקרי שוק.
  • הכנת תוכנית עסקית
  • הכנת מצגת.
  • וכו´.

אופן התמיכה והיקף הסיוע:

התכנית תומכת עד ל- %85 מהוצאות היזם, עד לתקרה של $50,000.

מידע נוסף באתר האינטרנט של תנופה.

יצירת קשר
טלפון: 5165044-03.
דואר אלקטרוני: avinoam@tnufa.org.il

  1. תכנית החממות הטכנולוגיות

מיועדת ל:

"יזמים המבקשים לפתח את הרעיון שלהם למוצר מסחרי בתהליך של מחקר ופיתוח. מדובר במוצר שיש בו חדשנות ואשר ייועד בעיקר ליצוא. מדובר בייזמים בראשית דרכם ולא בחברות קיימות ופעילות."

הוצאות מוכרות לקרן:

כמעט כל הוצאה העשויה לתרום לקידום הפרוייקט.

אופן התמיכה והיקף הסיוע:

התכנית תומכת עד ל- %85 מהוצאות היזם, עד לתקרה של $300,000 ($350,000 בחלק מהחממות).

מידע נוסף באתר האינטרנט של החממות.

יצירת קשר
טלפון: 5778127-03.
דואר אלקטרוני: incubators@actcom.co.il

  1. הקרן לעידוד השיווק לחו"ל של מכון הייצוא

מיועדת ל:

"מי שמבצע יצוא או מי שמתכוון לבצע יצוא של מוצרי תעשיה, שירותים, ידע, תוכנה, סרטים ועבודות קבלנות, המתכוון להגדיל את היקף השקעתו השיווקית בחו"ל ואשר שיכנע את הקרן בפוטנציאל היצוא שלו."

הוצאות מוכרות לקרן:

השתתפות בתערוכות וירידים, הפעלת משרדים ומחסנים בחו"ל, חקר שווקים, איתור שותפים אסטרטגיים בחו"ל, רישום פטנטים, שמות מסחריים, וסימני מסחר בחו"ל, פרסום בחו"ל, וכן הלאה.

אופן התמיכה והיקף הסיוע:

הקרן משתתפת, ככלל ב %30 מהוצאותיו של היצואן, עד לתקרה של $40,000 לפעולות רגילות בתוספת %50 מההוצאות לפעולות מיוחדות (פעולות במרכז סחר בחו"ל, עריכת סקר שוק, איתור שותף אסטרטגי, שיווק ענפי או איזורי) עד לתקרה של $47,500, כאשר מדובר ביצואן קטן – ועד לתקרה של $400,000 ו- $107,500 בהתאמה, כאשר מדובר ביצואן בינוני וגדול.

מידע נוסף באתר האינטרנט של מכון היצוא.