קניין רוחני

ארה"ב מרימה את המסך מעל תוכניותיה להצטרף לפרוטוקול מדריד

מחלקת המסחר האמריקאית הציגה את תוכניותיה הנוגעות לנקיטת אמצעים אשר יבטיחו כי המדינה מוכנה לקליטת בקשות בינלאומיות לסימני מסחר עד נובמבר 2003.

התוכניות נוגעות להתאמת הפרקטיקות הנוהגות בארה"ב לכללים הבינלאומיים הנוגעים לפרוטוקול מדריד.

התוכניות אינן, לדברי דובר מחלקת המסחר האמריקאית, "תמונת ראי" של דרישות ארגון הקניין הרוחני הבינלאומי (WIPO). כך, למשל, יצטרכו מגישי בקשות להציג את כל המידע והמסמכים מהרגע הראשון, ולא לאורך התהליך, כמקובל במדינות אחרות בעולם.

על פי התוכניות, כל הבקשות יוגשו, באופן מחייב, באופן אלקטרוני, וזאת בהתאם למגמה של משרד המשפטים האמריקאי, ולתוכניות לפיהן כל הבקשות לסימני מסחר בארה"ב יוגשו באופן אלקטרוני עד סוף שנת 2003, וכל בקשות הפטנטים עד סוף שנת 2004.

ניתן לראות את התוכניות בשלמותן כאן.