פטנטים

חיפוש פטנטים רשומים

כל מי שמעוניין לרשום המצאה כפטנט נדרש תחילה לערוך חיפוש אחר פטנטים רשומים זהים או דומים. זאת על מנת לבדוק האם קיימת זכות ראשונים עבור המצאתו או המצאה דומה לה, ולהחליט אם להמשיך בתהליך פיתוחה ורישומה כפטנט. בנוסף, מידע אודות פטנטים דומים מאפשר לשפר ולייעל המצאות המצויות בתהליכי תכנון, ובמידה שהתגלה רישום של פטנט דומה ניתן במקרים רבים לבצע מספר שינויים ולרשמו כפטנט חדש. מעבר לכך, החיפוש אחר פטנטים רשומים מוביל לעשרות המצאות דומות, מהן ניתן ללמוד על דרכים וגישות לפיתוח המוצר והשווקים הרלוואנטיים עבורו. את חיפוש הפטנטים ניתן לבצע תחילה באופן עצמאי ובחינם, ולהיעזר בהמשך באנשי מקצוע מהתחום.

חיפוש עצמאי של פטנטים רשומים

במקרים רבים חיפוש עצמאי של פטנטים רשומים ניתן לבצע בחינם בעזרת מאגרי פטנטים ברשת האינטרנט. מדובר במאגרים פתוחים וחופשיים לקהל הרחב עבור חיפוש, עיון והורדה, אשר מכילים מידע מפורט הכולל גם את תיאור של ההמצאה ושרטוטיה. במאגרים אלו ניתן למצוא פטנטים רשומים, ובחלקם גם בקשות פטנט מפורטות שמונה עשר חודשים לאחר הגשת הבקשה, כדוגמת המאגר של משרד הפטנטים האמריקאי, האירופאי, הישראלי ועוד. ..

מאגרי מידע ממחושבים לחיפוש פטנטים

מאגרי מידע ממוחשבים מהווים כלי פשוט לחיפוש אחר רישומי פטנטים בעולם. ואולם, יש להדגיש כי מאגרים אלו לוקים בחסר ושהרישומים במדינות רבות, עדיין מבוצעים באופן ידני ונשמרים בארכיונים. קיימים מספר אתרי אינטרנט של מאגרי מידע ממוחשבים לחיפוש פטנטים, אשר על הבולטים שבהם נמנים:

מנוע החיפוש גוגל פטנטים – מאגר מידע זמין וידידותי למשתמש המציג בקשות ופטנטים רשומים של משרד הפטנטים האמריקאי, האירופאי והבינלאומי.
אתר משרד הפטנטים האמריקאי – מאגר מידע רשמי של פטנטים רשומים ובקשות לפטנטים בארה"ב.
אתר משרד הפטנטים האירופי – מאגר מידע של פטנטים רשומים במדינות אירופה המכיל גם רישומי פטנטים מ-90מדינות בעולם.
אתר WIPO – אתר של הארגון העולמי לקניין רוחני השייך לאו"ם, אשר מציג רישומי פטנטים שהוגשו לבחינה בינלאומית. וייחודו ביכולת הכיסוי שלו הכוללת מאגרים לאומיים של מדינות עם מאגרים מוגבלים כדוגמת ישראל או מדינות אפריקה ודרום אמריקה.

חיפוש פטנטים מקצועי

חיפוש פטנטים מקצועי המבוצע על ידי חברת חיפוש מקצועית נעשה כבר בשלבי החיפוש הראשוניים או בשלבים מתקדמים יותר. החיפוש מתבצע מול מאגרי המידע הממוחשבים ברשת או בארכיוני המשרדים ולשכות הפטנטים השונות בארץ ובעולם. עומק החיפוש ותקפותו תלויים במקצועיות ובכלים של המחפש, וכן בתקצוב הזמן והעלויות שבעל ההמצאה מוכן להשקיע. בד בבד, חשוב לדעת כי גם חיפוש פטנטים מקצועי הינו בגדר הערכה בלבד, מכיוון שמדובר בכמות אדירה של רישומים אשר רבים מהם אינם ממוחשבים או מצויים בהליכי בקשה ואינם פתוחים לידיעת הציבור. לכן, בכל הליך של רישום פטנטים קיים סיכון, אך זה קטן באופן משמעותי כשנעזרים באנשי מקצוע.

חיפוש פטנטים מושכל

ההשקעה בחיפוש פטנטים רשומים עשויה להיות אינסופית, הן מבחינת העלויות והן מבחינת הזמן, לכן כל ממציא צריך להחליט על מידת ההשקעה שהוא מסוגל לעמוד בה. יש לציין כי גורם הזמן הינו משמעותי ברישום של פטנטים על מנת לזכות בבכורה, ושאת עלויות החיפוש יש לחשב כחלק אינטגראלי בתקציב רישום הפטנט, פיתוחו מסחורו ושיווקו.